Naprawa szyb
Wymiana Szyb
Ul. Siemaszki 1, Kraków
al. 29 Listopada 178, Kraków

Wycena

[oxy-power-form ct_sign_sha256='85a91bf4ed280d56c4306394623fc51cbcdbf41ad9975b2e782334cad45388d2' ct_options='{"ct_id":12,"ct_parent":10,"selector":"-power-form-12-73","original":{"background-color":"color(14)","padding-top":"15","padding-left":"20","padding-right":"5","padding-bottom":"20","oxy-power-form_label_margin_margin-top":"5","oxy-power-form_field_padding_padding-top":"5","oxy-power-form_field_padding_padding-bottom":"5","oxy-power-form_field_padding_padding-left":"5","oxy-power-form_field_padding_padding-right":"5","oxy-power-form_slug_inputselectbuttontextarea_border_radius":"0","oxy-power-form_field_border_border-top-width-unit":"","oxy-power-form_field_border_border-right-width-unit":"","oxy-power-form_field_border_border-bottom-width-unit":"","oxy-power-form_field_border_border-left-width-unit":"","oxy-power-form_field_border_border-top-width":"1","oxy-power-form_field_border_border-right-width":"1","oxy-power-form_field_border_border-bottom-width":"1","oxy-power-form_field_border_border-left-width":"1","oxy-power-form_field_border_border-top-color":"#000000","oxy-power-form_field_border_border-right-color":"#000000","oxy-power-form_field_border_border-bottom-color":"#000000","oxy-power-form_field_border_border-left-color":"#000000","oxy-power-form_field_border_border-top-style":"solid","oxy-power-form_field_border_border-right-style":"solid","oxy-power-form_field_border_border-bottom-style":"solid","oxy-power-form_field_border_border-left-style":"solid","border-top-color":"#000000","border-right-color":"#000000","border-bottom-color":"#000000","border-left-color":"#000000","border-top-width":"1","border-right-width":"1","border-bottom-width":"1","border-left-width":"1","border-top-style":"solid","border-right-style":"solid","border-bottom-style":"solid","border-left-style":"solid","oxy-power-form_save_to_database":"false","color":"#ffffff","max-width":"800","margin-left-unit":"auto","margin-left":"0","margin-right-unit":"auto","margin-right":"0","oxy-power-form_label_margin_margin-right":"20","oxy-power-form_label_padding_padding-top":"10","oxy-power-form_label_position":"top","oxy-power-form_Validation_typography_color":"#aa0013","oxy-power-form_alert_content":"Wysłano!","oxy-power-form_send_email_admins":"true","oxy-power-form_admin_email_address":"radek@autogamma.pl","oxy-power-form_admin_email_subject":"Formularz wyceny | wymiana-szyb-krakow.pl"},"activeselector":false}']

Wycena wymiany / naprawy szyby

Informacje o samochodzie
[oxy-power-form-field ct_sign_sha256='0b710bb9f649720df93f0bf534c2606c2d42d09bef4affaa80e51446dd50c8bb' ct_options='{"ct_id":16,"ct_parent":15,"selector":"-power-form-field-16-73","original":{"oxy-power-form-field_required":"true","oxy-power-form-field_field_label":"Marka samochodu *","oxy-power-form-field_field_name":"marka","text-align":"left","width-unit":"%","oxy-power-form-field_required_message":"To pole jest wymagane!"},"activeselector":false}'][/oxy-power-form-field]
[oxy-power-form-field ct_sign_sha256='747ea7d5202e5f2c906916908b32f2dcacd56040053c8f686d3a3f943dc2f26f' ct_options='{"ct_id":18,"ct_parent":17,"selector":"-power-form-field-18-73","original":{"oxy-power-form-field_field_label":"Model samochodu *","oxy-power-form-field_field_name":"model","oxy-power-form-field_required":"true","oxy-power-form-field_required_message":"To pole jest wymagane!"},"activeselector":false}'][/oxy-power-form-field]
[oxy-power-form-field ct_sign_sha256='07e46631b4be807e6d076b1f8e3ffafe00085b9e185b275ec8f17cb8441d3202' ct_options='{"ct_id":66,"ct_parent":65,"selector":"-power-form-field-66-73","original":{"oxy-power-form-field_required":"true","oxy-power-form-field_field_label":"Rok produkcji *","oxy-power-form-field_field_name":"rocznik","text-align":"left","width-unit":"%","oxy-power-form-field_required_message":"To pole jest wymagane!"},"activeselector":false}'][/oxy-power-form-field]
[oxy-power-form-field ct_sign_sha256='0bb3d9fe847fa1fde9f7adcb40b52baec837f81ae705bdd82c9ad4fdb4aec4f3' ct_options='{"ct_id":68,"ct_parent":67,"selector":"-power-form-field-68-73","original":{"oxy-power-form-field_field_label":"Typ nadwozia *","oxy-power-form-field_required":"true","oxy-power-form-field_field_name":"typ_nadwozia","oxy-power-form-field_required_message":"To pole jest wymagane!"},"activeselector":false}'][/oxy-power-form-field]
[oxy-power-form-field ct_sign_sha256='2af34714b4c019a5265e61a86413994d028220f0f66366d080c1614957bb0ba7' ct_options='{"ct_id":72,"ct_parent":71,"selector":"-power-form-field-72-73","original":{"oxy-power-form-field_field_label":"Liczba drzwi *","oxy-power-form-field_required":"true","oxy-power-form-field_field_name":"liczba_drzwi","oxy-power-form-field_required_message":"To pole jest wymagane!","oxy-power-form-field_field_type":"select","oxy-power-form-field_oxyPowerPackFormOptions":{"0":{"label":"oxy_base64_encoded::Mi8z","value":"oxy_base64_encoded::Ml9sdWJfMw=="},"1":{"label":"oxy_base64_encoded::NC81","value":"oxy_base64_encoded::NF9sdWJfNQ=="}},"oxy-power-form-field_oxyPowerPackFormOptionsSerialized":"W3sibGFiZWwiOiJveHlfYmFzZTY0X2VuY29kZWQ6Ok1pOHoiLCJ2YWx1ZSI6Im94eV9iYXNlNjRfZW5jb2RlZDo6TWw5c2RXSmZNdz09In0seyJsYWJlbCI6Im94eV9iYXNlNjRfZW5jb2RlZDo6TkM4MSIsInZhbHVlIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpORjlzZFdKZk5RPT0ifV0="},"activeselector":false}'][/oxy-power-form-field]
[oxy-power-form-field ct_sign_sha256='d3cf9937e45aaa308ba015daf25ee639157480603e9c5bb26273ebff973cc735' ct_options='{"ct_id":21,"ct_parent":12,"selector":"-power-form-field-21-73","original":{"oxy-power-form-field_field_type":"text","oxy-power-form-field_required":"false","oxy-power-form-field_oxyPowerPackFormOptions":{"0":{"label":"oxy_base64_encoded::UHJvamVjdCBRdW90YXRpb24=","value":"oxy_base64_encoded::cHJvamVjdF9xdW90YXRpb24="},"1":{"label":"oxy_base64_encoded::U3VwcG9ydCBSZXF1ZXN0","value":"oxy_base64_encoded::c3VwcG9ydF9yZXF1ZXN0"},"2":{"label":"oxy_base64_encoded::U2NoZWR1bGUgTWVldGluZw==","value":"oxy_base64_encoded::c2NoZWR1bGVfbWVldGluZw=="}},"oxy-power-form-field_oxyPowerPackFormOptionsSerialized":"W3sibGFiZWwiOiJveHlfYmFzZTY0X2VuY29kZWQ6OlVISnZhbVZqZENCUmRXOTBZWFJwYjI0PSIsInZhbHVlIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpjSEp2YW1WamRGOXhkVzkwWVhScGIyND0iLCIkJGhhc2hLZXkiOiJvYmplY3Q6MTA1ODkifSx7ImxhYmVsIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpVM1Z3Y0c5eWRDQlNaWEYxWlhOMCIsInZhbHVlIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpjM1Z3Y0c5eWRGOXlaWEYxWlhOMCIsIiQkaGFzaEtleSI6Im9iamVjdDoxMDU5MCJ9LHsibGFiZWwiOiJveHlfYmFzZTY0X2VuY29kZWQ6OlUyTm9aV1IxYkdVZ1RXVmxkR2x1Wnc9PSIsInZhbHVlIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpjMk5vWldSMWJHVmZiV1ZsZEdsdVp3PT0iLCIkJGhhc2hLZXkiOiJvYmplY3Q6MTA1OTEifV0=","oxy-power-form-field_field_name":"vin","oxy-power-form-field_required_message":"To pole jest wymagane!","oxy-power-form-field_field_label":"Numer VIN"},"activeselector":false}'][/oxy-power-form-field]
Informacje o szybie
[oxy-power-form-field ct_sign_sha256='666fdf4fa939ca2c66345ba403d065ab24155f1812c43107704a2473cf23976f' ct_options='{"ct_id":61,"ct_parent":12,"selector":"-power-form-field-61-73","original":{"oxy-power-form-field_field_type":"text","oxy-power-form-field_field_label":"Która szyba wymaga naprawy? (np. w lewych przednich drzwiach) *","oxy-power-form-field_required":"true","oxy-power-form-field_oxyPowerPackFormOptions":{"0":{"label":"oxy_base64_encoded::UHJvamVjdCBRdW90YXRpb24=","value":"oxy_base64_encoded::cHJvamVjdF9xdW90YXRpb24="},"1":{"label":"oxy_base64_encoded::U3VwcG9ydCBSZXF1ZXN0","value":"oxy_base64_encoded::c3VwcG9ydF9yZXF1ZXN0"},"2":{"label":"oxy_base64_encoded::U2NoZWR1bGUgTWVldGluZw==","value":"oxy_base64_encoded::c2NoZWR1bGVfbWVldGluZw=="}},"oxy-power-form-field_oxyPowerPackFormOptionsSerialized":"W3sibGFiZWwiOiJveHlfYmFzZTY0X2VuY29kZWQ6OlVISnZhbVZqZENCUmRXOTBZWFJwYjI0PSIsInZhbHVlIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpjSEp2YW1WamRGOXhkVzkwWVhScGIyND0iLCIkJGhhc2hLZXkiOiJvYmplY3Q6MTA1ODkifSx7ImxhYmVsIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpVM1Z3Y0c5eWRDQlNaWEYxWlhOMCIsInZhbHVlIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpjM1Z3Y0c5eWRGOXlaWEYxWlhOMCIsIiQkaGFzaEtleSI6Im9iamVjdDoxMDU5MCJ9LHsibGFiZWwiOiJveHlfYmFzZTY0X2VuY29kZWQ6OlUyTm9aV1IxYkdVZ1RXVmxkR2x1Wnc9PSIsInZhbHVlIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpjMk5vWldSMWJHVmZiV1ZsZEdsdVp3PT0iLCIkJGhhc2hLZXkiOiJvYmplY3Q6MTA1OTEifV0=","oxy-power-form-field_field_name":"szyba","oxy-power-form-field_required_message":"To pole jest wymagane!"},"activeselector":false}'][/oxy-power-form-field][oxy-power-form-field ct_sign_sha256='f90109b33f40f458bf5c823387ea634f7d387229ba7875e49bc38cc0d2d681d4' ct_options='{"ct_id":59,"ct_parent":12,"selector":"-power-form-field-59-73","original":{"oxy-power-form-field_field_type":"text","oxy-power-form-field_field_label":"Kolor szyby","oxy-power-form-field_required":"false","oxy-power-form-field_oxyPowerPackFormOptions":{"0":{"label":"oxy_base64_encoded::UHJvamVjdCBRdW90YXRpb24=","value":"oxy_base64_encoded::cHJvamVjdF9xdW90YXRpb24="},"1":{"label":"oxy_base64_encoded::U3VwcG9ydCBSZXF1ZXN0","value":"oxy_base64_encoded::c3VwcG9ydF9yZXF1ZXN0"},"2":{"label":"oxy_base64_encoded::U2NoZWR1bGUgTWVldGluZw==","value":"oxy_base64_encoded::c2NoZWR1bGVfbWVldGluZw=="}},"oxy-power-form-field_oxyPowerPackFormOptionsSerialized":"W3sibGFiZWwiOiJveHlfYmFzZTY0X2VuY29kZWQ6OlVISnZhbVZqZENCUmRXOTBZWFJwYjI0PSIsInZhbHVlIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpjSEp2YW1WamRGOXhkVzkwWVhScGIyND0iLCIkJGhhc2hLZXkiOiJvYmplY3Q6MTA1ODkifSx7ImxhYmVsIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpVM1Z3Y0c5eWRDQlNaWEYxWlhOMCIsInZhbHVlIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpjM1Z3Y0c5eWRGOXlaWEYxWlhOMCIsIiQkaGFzaEtleSI6Im9iamVjdDoxMDU5MCJ9LHsibGFiZWwiOiJveHlfYmFzZTY0X2VuY29kZWQ6OlUyTm9aV1IxYkdVZ1RXVmxkR2x1Wnc9PSIsInZhbHVlIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpjMk5vWldSMWJHVmZiV1ZsZEdsdVp3PT0iLCIkJGhhc2hLZXkiOiJvYmplY3Q6MTA1OTEifV0=","oxy-power-form-field_field_name":"kolor_szyby","oxy-power-form-field_required_message":"To pole jest wymagane!"},"activeselector":false}'][/oxy-power-form-field][oxy-power-form-field ct_sign_sha256='e4eaac6959a14a84c70e7c6815afc3e969904284fc48b74334c65934cba3bf60' ct_options='{"ct_id":63,"ct_parent":12,"selector":"-power-form-field-63-73","original":{"oxy-power-form-field_field_type":"text","oxy-power-form-field_field_label":"Elementy dodatkowe (np. czujnik, ogrzewanie, kamera)","oxy-power-form-field_required":"false","oxy-power-form-field_oxyPowerPackFormOptions":{"0":{"label":"oxy_base64_encoded::UHJvamVjdCBRdW90YXRpb24=","value":"oxy_base64_encoded::cHJvamVjdF9xdW90YXRpb24="},"1":{"label":"oxy_base64_encoded::U3VwcG9ydCBSZXF1ZXN0","value":"oxy_base64_encoded::c3VwcG9ydF9yZXF1ZXN0"},"2":{"label":"oxy_base64_encoded::U2NoZWR1bGUgTWVldGluZw==","value":"oxy_base64_encoded::c2NoZWR1bGVfbWVldGluZw=="}},"oxy-power-form-field_oxyPowerPackFormOptionsSerialized":"W3sibGFiZWwiOiJveHlfYmFzZTY0X2VuY29kZWQ6OlVISnZhbVZqZENCUmRXOTBZWFJwYjI0PSIsInZhbHVlIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpjSEp2YW1WamRGOXhkVzkwWVhScGIyND0iLCIkJGhhc2hLZXkiOiJvYmplY3Q6MTA1ODkifSx7ImxhYmVsIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpVM1Z3Y0c5eWRDQlNaWEYxWlhOMCIsInZhbHVlIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpjM1Z3Y0c5eWRGOXlaWEYxWlhOMCIsIiQkaGFzaEtleSI6Im9iamVjdDoxMDU5MCJ9LHsibGFiZWwiOiJveHlfYmFzZTY0X2VuY29kZWQ6OlUyTm9aV1IxYkdVZ1RXVmxkR2x1Wnc9PSIsInZhbHVlIjoib3h5X2Jhc2U2NF9lbmNvZGVkOjpjMk5vWldSMWJHVmZiV1ZsZEdsdVp3PT0iLCIkJGhhc2hLZXkiOiJvYmplY3Q6MTA1OTEifV0=","oxy-power-form-field_field_name":"elementy_dodatkowe","oxy-power-form-field_required_message":"To pole jest wymagane!"},"activeselector":false}'][/oxy-power-form-field][oxy-power-form-field ct_sign_sha256='85ba1115ca7b6a2fba212f9457634950d20b5eff6cc4be177fa11c81905d2200' ct_options='{"ct_id":22,"ct_parent":12,"selector":"-power-form-field-22-73","original":{"oxy-power-form-field_field_name":"uszkodzenie","oxy-power-form-field_field_type":"textarea","oxy-power-form-field_field_label":"Krótki opis uszkodzenia"},"activeselector":false}'][/oxy-power-form-field]
Dane kontaktowe
[oxy-power-form-field ct_sign_sha256='f10359e62658baac06ed51eba2dfa7a61a1a7fa458f1ab643a8186d2cce036a8' ct_options='{"ct_id":30,"ct_parent":29,"selector":"-power-form-field-30-73","original":{"oxy-power-form-field_required":"true","oxy-power-form-field_field_label":"E-mail *","oxy-power-form-field_field_name":"email","text-align":"left","width-unit":"%","oxy-power-form-field_required_message":"To pole jest wymagane!"},"activeselector":false}'][/oxy-power-form-field]
[oxy-power-form-field ct_sign_sha256='41b2e03f1a2ac702039ea229395e0f339a68ef0065ee1e2616341db039729e49' ct_options='{"ct_id":32,"ct_parent":31,"selector":"-power-form-field-32-73","original":{"oxy-power-form-field_field_label":"Telefon *","oxy-power-form-field_required":"true","oxy-power-form-field_field_name":"telefon","oxy-power-form-field_required_message":"To pole jest wymagane!"},"activeselector":false}'][/oxy-power-form-field]
[oxy-power-form-field ct_sign_sha256='1351a433d3305a05e346166d82c68d33e0a7bd46f4af533de38484123bf389e4' ct_options='{"ct_id":78,"ct_parent":12,"selector":"-power-form-field-78-73","original":{"oxy-power-form-field_field_type":"simple_captcha","oxy-power-form-field_required":"true","oxy-power-form-field_required_message":"Uzupełnienie CAPTCHA jest wymagane!"},"activeselector":false}'][/oxy-power-form-field][oxy-power-form-field ct_sign_sha256='af5166eebc7f536721ea770592e717ab1e96369dad6ab9ae67cf0a58b2641eb5' ct_options='{"ct_id":23,"ct_parent":12,"selector":"-power-form-field-23-73","original":{"oxy-power-form-field_field_type":"submit","oxy-power-form-field_field_border_border-top-width":"0","oxy-power-form-field_field_border_border-right-width":"0","oxy-power-form-field_field_border_border-bottom-width":"0","oxy-power-form-field_field_border_border-left-width":"0","oxy-power-form-field_field_value":"Wyślij","oxy-power-form-field_field_label":"Field Name","padding-top":"20"},"activeselector":false}'][/oxy-power-form-field][/oxy-power-form]
Naprawa Szyb
Ul. Siemaszki 1, Kraków
Wymiana Szyb
al. 29 Listopada 178, Kraków
Godziny otwarcia
Pn-Pt: 07.00-18.00
Sob: 08.00-14.00
Rezerwuj termin online!